Menu Close

Avís legal

En aquest Avís legal, l’Usuari podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible en l’adreça URL https://terraza-sl.com (d’ara endavant, el lloc web), que TERRAZA, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que el text podria ser objecte de modificacions a criteri del seu titular o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o de la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB.

Nom del titular: TERRAZA, S.L.

Domicili social: Ciutat d’Asunción 26 Nau I-J

CIF: ES B08219396

Telèfon de contacte: 933464351

Correu electrònic: terraza@terraza-sl.com

TERRAZA, S.L. és el responsable del Lloc web i es compromet a complir tots els requisits nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016;  la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE)

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als seus usuaris l’accés a informació i serveis prestats per TERRAZA, S.L. a les persones o les organitzacions que hi estiguin interessades.

L’accés i la utilització del Lloc web atribueix la condició d’usuari del Lloc web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal, així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc web té una durada que es limita al moment en què l’Usuari estigui connectat al Lloc web o a algun dels serveis que es proporcionen a través del Lloc web. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc web, ja que el mateix Lloc web i les seves condicions d’ús recollides en aquest Avís legal poden ser objecte de modificacions.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i la utilització del lloc web. L’accés al lloc web té caràcter gratuït per als seus usuaris, llevat del cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general, l’accés i la utilització del lloc web no exigeixen la subscripció o el registre previs dels usuaris del lloc web.

3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o de subscripció.

En cap cas no s’obtindran dels menors d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família sense el seu consentiment. Si el visitant és menor de tretze anys i ha accedit a aquest lloc web sense avisar els seus pares, no s’ha de registrar com a usuari.

En aquest lloc web es respecten i es té cura de les dades personals dels usuaris. Com a usuari, heu de saber que els vostres drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DEL LLOC WEB.

L’idioma utilitzat pel titular al lloc web serà el castellà. TERRAZA, S.L. no es responsabilitza de la no comprensió o entesa de l’idioma del lloc web per part de l’usuari, ni de les conseqüències que això pugui tenir.

TERRAZA, S.L. podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir-los i canviar-los dins del lloc web, o canviar la manera com s’hi accedeix, sense cap justificació i lliurement, sense responsabilitzar-se de les conseqüències que aquests canvis puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts del lloc web per promocionar, contractar o difondre publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de TERRAZA, S.L., ni enviar publicitat o informació fent servir els serveis o la informació que es posa a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web i que vagin dirigits a aquest lloc web seran per a l’obertura de la pàgina web completa i no poden manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de TERRAZA, S.L.

5.- MESURES DE SEGURETAT.

Les dades personals comunicades per l’usuari es podran emmagatzemar en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a TERRAZA, S.L., assumint totes les mesures de caire tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que continguin d’acord amb allò establert a les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. TERRAZA, S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús. TERRAZA, S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin provocar al sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari), o als fitxers o documents que hi hagi emmagatzemats, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web,

– un mal funcionament del navegador i/o

– l’ús de versions no actualitzades.

TERRAZA, S.L. no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al lloc web per a l’obertura d’altres llocs web. TERRAZA, S.L. no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals l’usuari pugui accedir per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquests llocs web.

TERRAZA, S.L. no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu lloc web o altres llocs web on s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest lloc web.

7.- UTILITZACIÓ DE LA TECNOLOGIA «COOKIE».

El Lloc web pot fer servir cookies o tecnologies similars, que es regiran pel que s’estableix a la Política de cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, i que forma part d’aquest Avís legal.

8.- NAVEGACIÓ.

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que poden incloure adreces IP, i altres dades que no es poden utilitzar per identificar l’usuari. La vostra adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, i cal que el vostre equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè es puguin establir les comunicacions. Així mateix, l’adreça IP es podrà utilitzar per extreure estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el nombre de visitants d’aquest lloc web i la seva procedència, de manera totalment transparent a la navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualssevol altre element del lloc web són propietat de TERRAZA, S.L., i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de TERRAZA, S.L. Qualsevol ús del lloc web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Es reserva exclusivament a TERRAZA, S.L., qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar de tot o part dels continguts del lloc web, per la qual cosa cap usuari no podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de TERRAZA, S.L.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís legal s’interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. TERRAZA, S.L. i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o l’ús del lloc web. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, TERRAZA, S.L. i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Barcelona

 

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que ens faciliteu es tractaran i s’incorporaran a un fitxer propietat de TERRAZA, S.L. per poder contactar-vos i mantenir-vos informat de qualsevol novetat o promoció relacionada amb els nostres productes o serveis.

Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, a Ciutat d’Asunción 26 Nau IJ CP 08030 Barcelona.

Titular: TERRAZA, S.L.

Adreça: Tom 23985 Foli 8 Full B-62209 Inscripció 13

NIF ES B08219396

Traducir a »