Menu Close

Política de privadesa

1.- Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals: La responsable del tractament de les dades personals és TERRAZA, S.L., amb NIF ES B08219396 i amb domicili a Ciutat d’Asunción 26 Nau IJ CP 08030 Barcelona, degudament inscrita al Registre Mercantil Tom 23985 Foli 8 Full B-62209 Inscripció 13.

Podeu posar-vos en contacte amb TERRAZA, S.L. per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa a l’adreça de correu electrònic: terraza@terraza-sl.com

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. Categoria de les dades recollides: Les dades personals recollides són dades identificatives que en cap cas tenen la consideració de categories especials de dades, ni dades relatives a condemnes o infraccions penals.

2.2. Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals? A TERRAZA, S.L. tractarem les dades personals recollides amb les finalitats següents:

 1. a) En cas de contractació dels serveis de TERRAZA, S.L., per mantenir la relació contractual, així com per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. b) Enviament d’informació sol·licitada per l’interessat.
 3. c) Publicar els comentaris que feu al bloc de TERRAZA, S.L. i interactuar amb les funcionalitats del Lloc web.
 4. d) Gestionar la inscripció en esdeveniments organitzats per TERRAZA, SL.
 5. e) Enviar butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels serveis i esdeveniments de TERRAZA, S.L. a través de diferents mitjans.
 6. f) Enviar comunicacions comercials de productes i/o serveis dels patrocinadors dels esdeveniments organitzats per TERRAZA, S.L.
 7. g) Per tal de poder oferir-vos productes i/o serveis d’acord amb els vostres interessos, elaborarem un “perfil comercial” basat en la informació que ens heu facilitat, sense que en cap cas es prenguin decisions automatitzades a partir d’aquest perfil que tinguin efectes jurídics o de caràcter equivalent.
 8. h) En el cas que ens faciliteu el vostre currículum per a alguna de les nostres ofertes de feina, tractarem les vostres dades perquè pugueu participar en els processos de selecció, duent a terme una anàlisi del vostre perfil amb l’objectiu de determinar si com a candidat encaixeu en algun lloc vacant.
 9. i) En cas que ens faciliteu les vostres dades per sol·licitar formar part del nostre programa de Partners, tractarem les vostres dades amb la finalitat de gestionar la vostra condició de PARTNER de TERRAZA, S.L.

2.3. Quant de temps es conserven les dades personals recollides?: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i durant el termini pel qual es poguessin derivar responsabilitats pels serveis prestats a l’interessat: 6 anys quant a llibres de comptabilitat, factures, etc., segons l’art. 30 del Codi de comerç; 5 anys per exercir accions personals sense termini especial (art. 1.964 del Codi civil); 4 anys: art. 66 i següents de la Llei general tributària (impostos, etc.).

En concret, les dades personals de candidats a ofertes de treball de TERRAZA, S.L. es conservaran fins que finalitzi el procés de selecció o com a màxim f1 any després de la finalització del procés.

Quan ja no siguin necessàries per a aquestes finalitats, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir-ne la pseudonimització o la seva destrucció total.

3.- Legitimació: El tractament de les vostres dades es duu a terme amb la base jurídica consistent en la legitimació que atorga la vostra sol·licitud d’informació i/o la contractació dels productes i/o serveis de TERRAZA, S.L., els termes i condicions dels quals es posaran a la vostra disposició en tot cas, de forma prèvia a una possible contractació.

També es legitimarà el tractament de les vostres dades mitjançant la base jurídica del consentiment lliure, específic, inequívoc i informat, posant a la vostra disposició la informació que es recull en aquesta Política de privadesa i articulant mecanismes perquè de forma prèvia a l’accés a les vostres dades pugueu accedir a aquesta informació, i en cas d’estar-hi conforme, procedir a acceptar-la mitjançant una clara acció afirmativa, per exemple marcant una casella o checkbox.

Us recordem que podeu retirar en qualsevol moment el consentiment que hàgiu atorgat en el seu moment per a qualsevol finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la revocació.

4.- Destinataris: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a TERRAZA, S.L., excepte que hi hagi una obligació legal o se us informi de manera expressa.

Com a encarregat del tractament que pot tenir accés a les dades personals de l’interessat, el Responsable té contractats els serveis de proveïdors, amb qui, a més, té subscrit un contracte d’encarregat del tractament conforme al que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Aquests proveïdors es troben ubicats en territori de la Unió Europea o en territori nord-americà, i estan adherits al Privacy Shield.

5.- Drets: Com a interessat que ens heu proporcionat les vostres dades personals, teniu ple dret a obtenir confirmació sobre si a TERRAZA, S.L. estem tractant les vostres dades personals, i en concret teniu la facultat d’exercir els drets següents que us reconeix la normativa en matèria de protecció de dades, conforme al que hi preveu:

 • Dret a revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat.
 • Dret d’ACCÉS a les vostres dades personals.
 • Dret de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
 • Dret de sol·licitar la SUPRESSIÓ de les vostres dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.
 • En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les vostres dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el vostre dret d’OPOSICIÓ al tractament de les dades. Deixarem de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu sol·licitar el dret a la PORTABILITAT de les dades. Es tracta d’un dret complementari al dret d’accés, ja que permet obtenir les dades que heu proporcionat a TERRAZA, S.L. en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, que permet transmetre’ls de forma directa a una altra entitat prèvia petició de l’Interessat.

Podreu exercir aquests drets presentant una sol·licitud per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, expressant clarament la vostra voluntat en aquest sentit i acompanyant-hi una còpia del DNI i/o qualsevol altra documentació que acrediti de forma no ambigua la vostra identitat, dirigint-vos a l’adreça electrònica: terraza@terraza-sl.com, o a l’adreça postal:

TERRAZA, S.L.

Ciutat d’Asunción, 26 Ptge. Naus IJ, 08030, Barcelona.

A més, en cas que considereu que s’ha vulnerat qualsevol dels vostres drets, com a interessat, teniu la facultat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), situada al C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid https://www.agpd.es/ o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

6.- Conseqüències de no proporcionar les dades sol·licitades: En cas que no ens faciliteu les dades que apareixen al formulari marcades com a obligatòries, o ho feu de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la vostra sol·licitud, i resultarà del tot impossible proporcionar-vos la informació sol·licitada o dur a terme la possible contractació dels serveis.

7.- Seguretat i actualització de les vostres dades personals: Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que s’han adoptat totes les mesures de caire tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa, tot i que la seguretat absoluta no existeix.

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que s’hi produeixi una modificació.

8.- Confidencialitat: Us informem també que les vostres dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les vostres dades, excepte en els casos legalment previstos o llevat que ens ho haguéssiu autoritzat de forma expressa.

Traducir a »